Over Malawi

Malawi grenst aan Mozambique, Zambia en Tanzania en heeft circa 19 miljoen inwoners. 80% van de bevolking is christen, 14%  is moslim.

Malawi is een van de armste landen in de wereld. Er zijn geen delfstoffen, er is geen zeehaven en het opleidingsniveau van de bevolking is er heel laag. 65,3% van de bevolking leeft onder de armoedegrens en de levensverwachting ligt op 50 jaar. Inmiddels zijn er successen geboekt om Malawi als toeristische bestemming op de kaart te zetten. De ongerepte safarigebieden, het langgerekte Malawimeer (560 km lang en op het breedste punt 75 km breed) en de uitzonderlijke vogelpopulatie zijn toeristische trekkers. Hulpverleners zijn steeds meer bezig met duurzame hulp, onder andere educatie van de lokale bevolking over voedselvoorziening en ziektepreventie.

In 1891 kwam Malawi onder Brits koloniaal bestuur. Niet verwonderlijk dus dat Engels naast de inheemse talen nog steeds een officiële taal is. In 1966 werd de republiek Malawi uitgeroepen en sinds de begin jaren ’90 is de republiek Malawi een democratie met een meerpartijenstelsel.